4. ročník Garmin IG5

Základné údaje

 • Dátum: 24. - 25. apríl 2009
 • Organizátor: Občianske združenie STAV-GEO Lučenec a SPŠ stavebná Oskara Winklera Lučenec
 • Počet zúčastnených škôl: 13
 • Počet súťažných týmov: 25
 • Celkový počet účastníkov: 75

Sponzori, vďaka ktorým sa súťaž mohla uskutočniť:

Zúčastnené školy

Slovensko

Maďarsko

Česko

Výsledky

1. Kategória

Celkový čas absolvovania trasy a jednotlivých úloh na stanoviskách s pridelenými trestnými a bonusovými minútami

 1. Praha A
 2. Lučenec B
 3. Žilina A

2. Kategória

Kvalita a rýchlosť vykonávania úloh na stanoviskách bez ohľadu na celkový čas

 1. Žilina A
 2. Lučenec B
 3. Praha A

Trasa

 • Lokalita: Kataster obce Budiná
 • Štart: SZ obce Budiná
 • Cieľ: Budiná - Kamenné vráta
 • Dĺžka: 10 km
 • Počet orientačných stanovísk: 6

Fotogaléria

Video

Na stiahnutie

Sprievodná akcia

Prezentácia modernej meračskej techniky

Pred pretekmi nás „geodeticky nakopli“:

 • ORNTH s.r.o.: geodeticko - obchodná firma - Magellan, Sokkia, Nikon,...
 • GEODIS Slovakia s.r.o.: obchodná a fotogrametrická spoločnosť - predaj geodetických, laserových prístrojov, lekárskej techniky a zariadení pre tlač, služby v oblasti fotogrametrie a geodézie - Topcon, Riegl, ...
 • AGIS Slovakia s.r.o.: predaj a servis GPS prístrojov značky Trimble, Gps poradenstvo ...