5. ročník Garmin IG5

Základné údaje

 • Dátum: 23. - 24. apríl 2010
 • Organizátor: Občianske združenie STAV-GEO Lučenec a SPŠ stavebná Oskara Winklera Lučenec
 • Počet zúčastnených škôl: 17
 • Počet súťažných týmov: 32
 • Celkový počet účastníkov: 96

Sponzori, vďaka ktorým sa súťaž mohla uskutočniť:

Zúčastnené školy

Slovensko

Maďarsko

Česko

Výsledky

1. Kategória

Celkový čas absolvovania trasy a jednotlivých úloh na stanoviskách s pridelenými trestnými a bonusovými minútami

 1. Lučenec C
 2. Praha A
 3. Žilina A

2. Kategória

Kvalita a rýchlosť vykonávania úloh na stanoviskách bez ohľadu na celkový čas

 1. Lučenec C
 2. Praha C
 3. Trenčín A

Trasa

 • Lokalita: Cerová vrchovina
 • Štart: JV Obce Radzovce
 • Cieľ: Zrúcanina hradu Šomoška
 • Dĺžka: 12 km
 • Počet orientačných stanovísk: 11

Fotogaléria

Video

Na stiahnutie